RODO

 1. WPROWADZENIE

 2. W dniu 25 maja 2018 rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE - rozporządzenie zwane RODO.

  RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadza ono wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

  Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Centrum Diagnozy i Wspierania w Rozwoju Dzieci i Dorosłych Krok po Kroku przetwarza dane osobowe w celach terapeutycznych.

  Centrum Diagnozy i Wspierania w Rozwoju Dzieci i Dorosłych Krok po Kroku chce zachować pełną przejrzystość w zakresie przetwarzania danych, ich zakresu i podstawy, stosując zasady niezbędności oraz proporcjonalności, legalności, poufności, integralności oraz ograniczenia celem.

 3. ADMINISTRATOR DANYCH

 4. Administratorami ochrony danych osobowych są Małgorzata Pysiewicz i Karolina Iwan jako właściciele Centrum Diagnozy i Wspierania w Rozwoju Dzieci i Dorosłych Krok po Kroku . We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: krokpokroku@op.pl oraz telefonicznie z Małgorzatą Pysiewicz (tel. 505935514), Karoliną Iwan (665304313)

 5. PRAWO DO WGLĄDU DO DANYCH I ICH WERYFIKACJI ORAZ USUNIĘCIA

 6. Każda osoba, której dane Placówka przetwarza ma prawo do informacji o zakresie oraz celu przetwarzania, ma prawo wglądu oraz zamiany swoich danych. Na życzenie właścicieli danych dane mogą być bezpowrotnie usunięte ze zbiorów danych w siedzibie firmy przy ulicy 3 Maja 25/27 lokal 449 Szczecin.

 7. CZYJE DANE PRZETWARZAMY

 8. Centrum Diagnozy i Wspierania w Rozwoju Dzieci i Dorosłych Krok po Kroku przetwarza dane , dzieci (pacjentów), pracowników, współpracowników, instytucji współpracujących oraz firm związanych z promocją akcesorii terapeutycznych. Zakres danych determinowany jest przepisami prawa oświatowego, podatkowego i ZUS.

 9. CELE PRZETWARZANYCH DANYCH

 10. Cele przetwarzania danych są ściśle przypisane do konkretnych danych, ogólnie cele przetwarzania danych wynikają z:

 11. Potrzeby ubezpieczenia działań terapeutycznych

 12. Potrzeby zaplanowania, monitorowania oraz efektywności realizacji procesu terapeutycznego

 13. Prowadzenie zajęć terapeutycznych

 14. Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością

 15. Zapewnienia aktualnej informacji rodzicom, terapeutom, lekarzom oraz osobom zainteresowanym o prowadzonych działaniach Centrum Diagnozy i Wspierania w Rozwoju Dzieci i Dorosłych Krok po Kroku

 16. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 17. Czas przetwarzania danych wynika z czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania lub odrębnie udzielonej zgody.

 18. STRONY TRZECIE

 19. -Usługi pocztowe - wysyłanie korespondencji

  -Usługi terapeutyczne - rejestr usług terapeutycznych

  - Pekao SA i Polska Bezgotówkowa w zakresie obsługi płatności


   

  Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11 lutego 2019 r, 22.29


   

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11 lutego 2019 r, 22.29

Rezerwacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

hello@artichoke.pl

+48 669 639 369

Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna                               

30 min -   60 zł / 45 min - 80 zł


Diagnoza logopedyczna                              

 100 zł

 

Diagnoza neurologopedyczna z oceną pracy żuchwy, kompetencji językowych i funkcji poznawczych

200 zł

 

Przygotowanie programu pracy wraz z zaleceniami

150 zł


Wydanie opinii logopedycznej                               

100 zł

 

Wydanie opinii  neurologopedycznej poszerzonej o informacje dotyczące pracy żuchwy, kompetencji językowych i funkcji poznawczych

120 zł


KONSULTACJE ONLINE   (mgr Małgorzata Pysiewicz)

Konsultacja neurologopedyczna wraz z aktualnym stanem żywieniowym z analizą przesłanych filmików i dokumentacji

200 zł

Sporządzenie opisu diagnostycznego z zaleceniami ćwiczeń, sposobu przyjmowania pokarmu wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

Każde, kolejne spotkanie

80 zł


DYSFAGIA  

Etap 1 Diagnoza dysfagii: po incydentach neurologicznych oraz związanych z wiekiem i lękiem przed jedzeniem

200 zł

Etap 2 Ułożenie, rozpisanie planu terapii  dysfagii wraz z informacją o potrzebnych narzędziach do terapii

150 zł

Etap 3 Terapia dysfagii - każda następna wizyta kontrolna

80 zł


KARMIENIE DOJELITOWE,  POZAJELITOWE  I  DOUSTNE  

Ewakuacja sondy / peg-a :

 

Etap 1 Konsultacja neurologopedyczna wraz z informacjami o sposobie i jakości odżywiania

200 zł 

Etap 2 Sporządzenie opisu diagnostycznego i zaleceń, planu odżywiania wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

Etap 3 Każdorazowa wizyta kontrolna 

80 zł


DYZARTRIA   

Etap 1 Diagnoza dyzartrii i dysfagii w dyzartrii

200 zł

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym z emisją głosu

i informacją o potrzebnych narzędziach do pracy  

150 zł

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


GIEŁKOT 

Etap 1 Diagnoza mowy przyspieszonej

200 zł

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym emisji głosu i informacją o potrzebnych narzędziach do pracy narzadów mowy

150 zł

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


Terapia Logopedyczna Metodą Werbo - Tonalną   dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ZD  i MPD

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                         

30 min -   50 zł / 45 min -  70 zł


Fizjoterapia ( NDT-Bobath, Vojta, PNF, rehabilitacja)

80 zł


Zajęcia prowadzone Metodą Krakowską                                         

50 min -   90 zł


Terapia Psychologiczna/Neuropsychologiczna                                 

30 min -   60 zł / 60 min - 110 zł


Diagnoza Psychologiczna / Neuropsychologiczna ( 2 spotkania)                 

 - 320 zł


Wydanie opinii psychologicznej/neuropsychologicznej                               

 - 100 zł


Terapia Taktylna

( mgr Małgorzata Pysiewicz)                                                                                   

50 min -   70 zł


Terapia Odruchów Wzrokowo - Słuchowych 

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                                       

50 min -   70 zł


Diagnoza Odruchów Wzrokowo - Słuchowych   

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                                  

50 min - 110 zł 


Terapia Pedagogiczna                                                                             

45 min -   75 zł



Diagnoza Pedagogiczna                                                                         

50 min -  90 zł

Wydanie opinii pedagogicznej                                                                             

-  70 zł


Diagnoza ryzyka dysleksji   

( mgr Małgorzata Pysiewicz)                                                                    

45 min -  90 zł


Glottodydaktyka - edukacja językowa wg. prof. Rocławskiego 

( mgr Małgorzata Pysiewicz)              

30 min -   50 zł 


Funkcjonalna Terapia Ręki                                                                     

45 min -   70 zł


Terapia słuchowa Johansena - diagnoza

200 zł + płyta indywidualizowana 180 zł

100 zł - badanie kontrolne 


Badanie odruchów wg INPP

350 zł - diagnoza + program ćwiczeń

100 zł - badanie kontrolne 


Integracja Bilateralna

150 zł - diagnoza + zestaw ćwiczeń

100 zł - badanie kontrolne


Sensoplastyka                                                                      

45 min -   50 zł

 


Sobotnie tematyczne zajęcia grupowe dla dzieci (informacje w zakładce Aktualności/Ogłoszenia)

50 min - 35 zł / os.