Właściciel

 Karolina Iwan 

Logopeda, Neurologopeda, Psychopedagog, Diagnosta, wykładowca uniwersytecki, biegła sądowa, Socjolog zachowań ludzkich.

Terapeuta i Diagnosta zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.

 

Prowadzę m.in. :

- terapię wadliwej oraz niepraidłowej artykulacji, 

- terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,

- terapia dzieci z afazją rozwojową,

- diagnozuję i pracuję z noworodkami w kwestii zaburzeń oralno - motorycznych,

- terapię wybiórczości pokarmowej,

- zajmuję się m. in. osobami: po incydentach neurologicznych oraz chorymi neurologicznie, MPD, Zespołem  Aspergera, osobami z Autyzmem, Zespołem Downa oraz innymi zespołami zaburzeń,

- terapia metodą Integracji Sensorycznej 

 

 

Właściciel

 Małgorzata Pysiewicz

Logopeda, Neurologopeda,

Terapeuta karmienia, jedzenia i połykania - Dysfagii

Terapeuta funkcji żuchwy i kinezytapingu

Terapeuta i Diagnosta zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.

Pedaog wczesnoszkolny, Glottodydaktyk.

 

Przeprowadzam m.in. :

- terapię wadliwej oraz nieprawidłowej artykulacji, 

-terapię Giełkotu z elementami emisji głosu,

- oro-motoryczną terapię języka w jedzeniu, piciu i artykulacji,

- procedurę przejścia z żywienia pozajelitowego (Sondy) lub dojelitowego (Pega-a) na żywienie doustne

-  terapię karmienia, jedzenia i połykania -          dysfagii i tzw. "niejadków" usprawniając funkcje żuchwy w zakresie gryzienia i żucia,

- terapię mowy dyzartrycznej,

- terapię dysfagii po udarze

- diagnozę, oraz pracę z noworodkami

w kwestii zaburzeń oralno - motorycznych

- terapię Metodą Krakowską,

- kinezjotaping w logopedii

- terapię metodą Integracji Sensorycznej 

- terapię metodą Werbo - Tonalną,

- terapię Taktylną,

- terapię Odruchów Wzrokowo - Słuchowych,

- funkcjonalną terapię ręki,

- edukację językową wg. zasad Glottodydaktyki prof. Rocławskiego,

-  zajęcia Integracji Bilateralnej czyli ćwiczenia ruchowe wspierające naukę i zachowanie dzieci - program szkolny,

- wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - Szkolny Program Ćwiczeń INPP,

Zajmuję się m. in. osobami:

po incydentach neurologicznych oraz chorymi neurologicznie, MPD, z chorobą Parkinsona, ze Stwardnieniem Guzowatym, Stwardnieniem Rozsianym, SMA, Zespołem  Aspergera, osobami z Autyzmem, Zespołem Downa, oraz innymi zespołami zaburzeń. 

 Ewa Chmielecka

Psycholog, Specjalista w Dignostyce Neuropsychologicznej, Filolog polski, Orzecznik.

 

Przeprowadzam m.in:

- badania psychologiczne,

- badania neuropsychologiczne,

- zajęcia wspierania rozwoju dziecka  z trudnosciami w komunikowaniu się,

- zajęcia indywidualne z dziecmi,

- zajęcia grupowe,

-zajęcia z dziećmi z trudnościami

w komunikowaniu się (mutyzm, jąkanie),

- pracę z osobami po icydentach neurologicznych.

 

 

      Elżbieta Bursa

 Terapeuta i trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP),

terapeuta i trener Integracji Bilateralnej (certyfikat i licencja IB),

Terapeuta Treningu Słuchowego (certyfikat Provider von JIAS),

Pedagog-terapeuta

Nauczyciel,rewalidant, WWRD, ZRW, nauczanie indywidualne.

 

Prowadzę m.in.:

- terapię neurorozwojową INPP,

- terapię Integracji Bilateralnej,

- trening słuchowy Johansena,

- szkolenia  - Integracja Bilateralna , metoda p. Scheili Dobie OBE - ĆWICZENIA RUCHOWE WSPIERAJĄCE NAUKĘ
I ZACHOWANIE DZIECI – program szkolny,

- szkolenia PROGRAM ĆWICZEŃ DR SALLY GODDARD-BLYTHE (INPP)WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE- program szkolny .

 Agata Andruczyk

 

Fizjoterapeuta

 

Stosuję w pracy:

 

Metoda NDT-Bobath

Metoda Vojty

PNF czyli torowanie nerwowo-mięśniowe

Rehabilitacja ortopedyczna i urazowa dorosłych

Zajmuję się fizjoterapią niemowląt i dzieci, u których zdiagnozowano:

 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej
 • asymetrię ułożeniową
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe, wodogłowie
 • okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego oraz inne uszkodzenia nerwów obwodowych
 • kręcz szyi pochodzenia mięśniowego
 • artrogrypozę
 • miopatie
 • opóżnienie rozwoju psychoruchowego
 • skolioze
 • wady postawy
 • zaburzenia chodu, zaburzenia koordynacji ruchowej
 • dysplazje stawu biodrowego
 • zaburzenia ortopedyczne (deformacja stóp, dysplazja stawu biodrowego, kolana koślawe, szpotawe, wady klatki piersiowej)
 • inne zaburzenia czynnościowe w narządzie ruchu

Prowadzę także doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji niemowląt.

 

 Katarzyna Cypryjańska

Logopeda

 

Prowadzę m.in.:

- zajęcia z sensoplastyki,

- zajęcia muzykoterapii,

-terapię dzieci z autyzmem,

-zajęcia metodą werbo-tonalną.

Joanna Otworowska

Oligofrenopedagog, Surdopedagog

Pedagog Wczesnoszkolny

Prowadzę m. in.:

- zajęcia z zakresu przedszkonej matematyki,

- zajęcia z zakresu pedagogiki zabawy,

- terapię ręki,

Pedagogiczną pracę grupową prowadzę 

 m. in. dla dzieci :

- z autyzmem, ZA, niepełnosprawnością intelektualną, 

- z niedosłuchem,

- majacymi trudności w rozumieniu i tworzeniu wypowiedzi - SLI

 

 Aneta Malec

Animatorka, polonistka.

 

Prowadzę m.in:

- zajęcia z sensoplastyki,

- zajęci twórcze z książką i nie tylko, 

- warsztaty kreatywności malucha

i rodzica.

 

Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna                               

30 min -   60 zł / 45 min - 80 zł


Diagnoza logopedyczna                              

 100 zł

 

Diagnoza neurologopedyczna z oceną pracy żuchwy, kompetencji językowych i funkcji poznawczych

200 zł

 

Przygotowanie programu pracy wraz z zaleceniami

150 zł


Wydanie opinii logopedycznej                               

100 zł

 

Wydanie opinii  neurologopedycznej poszerzonej o informacje dotyczące pracy żuchwy, kompetencji językowych i funkcji poznawczych

120 zł


KONSULTACJE ONLINE   (mgr Małgorzata Pysiewicz)

Konsultacja neurologopedyczna wraz z aktualnym stanem żywieniowym z analizą przesłanych filmików i dokumentacji

200 zł

Sporządzenie opisu diagnostycznego z zaleceniami ćwiczeń, sposobu przyjmowania pokarmu wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

Każde, kolejne spotkanie

80 zł


DYSFAGIA  

Etap 1 Diagnoza dysfagii: po incydentach neurologicznych oraz związanych z wiekiem i lękiem przed jedzeniem

200 zł

Etap 2 Ułożenie, rozpisanie planu terapii  dysfagii wraz z informacją o potrzebnych narzędziach do terapii

150 zł

Etap 3 Terapia dysfagii - każda następna wizyta kontrolna

80 zł


KARMIENIE DOJELITOWE,  POZAJELITOWE  I  DOUSTNE  

Ewakuacja sondy / peg-a :

 

Etap 1 Konsultacja neurologopedyczna wraz z informacjami o sposobie i jakości odżywiania

200 zł 

Etap 2 Sporządzenie opisu diagnostycznego i zaleceń, planu odżywiania wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

Etap 3 Każdorazowa wizyta kontrolna 

80 zł


DYZARTRIA   

Etap 1 Diagnoza dyzartrii i dysfagii w dyzartrii

200 zł

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym z emisją głosu

i informacją o potrzebnych narzędziach do pracy  

150 zł

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


GIEŁKOT 

Etap 1 Diagnoza mowy przyspieszonej

200 zł

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym emisji głosu i informacją o potrzebnych narzędziach do pracy narzadów mowy

150 zł

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


Terapia Logopedyczna Metodą Werbo - Tonalną   dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ZD  i MPD

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                         

30 min -   50 zł / 45 min -  70 zł


Fizjoterapia ( NDT-Bobath, Vojta, PNF, rehabilitacja)

80 zł


Zajęcia prowadzone Metodą Krakowską                                         

50 min -   90 zł


Terapia Psychologiczna/Neuropsychologiczna                                 

30 min -   60 zł / 60 min - 110 zł


Diagnoza Psychologiczna / Neuropsychologiczna ( 2 spotkania)                 

 - 320 zł


Wydanie opinii psychologicznej/neuropsychologicznej                               

 - 100 zł


Terapia Taktylna

( mgr Małgorzata Pysiewicz)                                                                                   

50 min -   70 zł


Terapia Odruchów Wzrokowo - Słuchowych 

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                                       

50 min -   70 zł


Diagnoza Odruchów Wzrokowo - Słuchowych   

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                                  

50 min - 110 zł 


Terapia Pedagogiczna                                                                             

45 min -   75 złDiagnoza Pedagogiczna                                                                         

50 min -  90 zł

Wydanie opinii pedagogicznej                                                                             

-  70 zł


Diagnoza ryzyka dysleksji   

( mgr Małgorzata Pysiewicz)                                                                    

45 min -  90 zł


Glottodydaktyka - edukacja językowa wg. prof. Rocławskiego 

( mgr Małgorzata Pysiewicz)              

30 min -   50 zł 


Funkcjonalna Terapia Ręki                                                                     

45 min -   70 zł


Terapia słuchowa Johansena - diagnoza

200 zł + płyta indywidualizowana 180 zł

100 zł - badanie kontrolne 


Badanie odruchów wg INPP

350 zł - diagnoza + program ćwiczeń

100 zł - badanie kontrolne 


Integracja Bilateralna

150 zł - diagnoza + zestaw ćwiczeń

100 zł - badanie kontrolne


Sensoplastyka                                                                      

45 min -   50 zł

 


Sobotnie tematyczne zajęcia grupowe dla dzieci (informacje w zakładce Aktualności/Ogłoszenia)

50 min - 35 zł / os.